13.Soviet Union National Championships - Moscow - June 29 - July 5 1947

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

fly

1.

Lev Segalovich (Moscow)

2.

O.Dudko (Leningrad)

3.

V.Omarov (Alma-Ata)

bantam

1.

Ivan Avdeyev (Moscow)

2.

E.Shkolnikov (Kiev)

3.

A.Odekov (Ashkhabat)

feather

1.

Ivan Kniazev (Leningrad)

2.

Viktor Mednov (Moscow)

3.

P.Somov (Maryupol)

light

1.

Anatoliy Greyner (Moscow)

2.

Eduard Aristakesyan (Tbilisi)

3.

Nikolay Ivanov (Gorki)

welter

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

I.Timchenko (Leningrad)

3.

Ilya Davydov (Tashkent)

middle

1.

Gabriel Gavrilov (Leningrad)

2.

Vladimir Kogan (Minsk)

3.

A.Maltsev (Ukraine)

light heavy

1.

G.Eshko (Kharkov)

2.

Anatoli Stepanov (Moscow)

3.

A.Pichugin (Leningrad)

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Andro Navasardov (Tbilisi)

3.

Martin Linnamaegi (Tallin)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1947 Results