7.Soviet Union National Championships - Moscow (finals) - May 12 - June 17 1938

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

Levan Temuryan (Moscow)

2.

M.Dzhendo

3.

Lev Segalovich

bantam

1.

Alexander Ksenafontov (Moscow)

2.

Evgeni Sheronin

3.

S.Gorgaslidze

feather

1.

Georgi Vartanov (Tbilisi)

2.

Anatoli Greyner

3.

I.Glushakov

light

1.

Nikolay Shteyn (Moscow)

2.

Evgeni Ogurenkov

3.

A.Nikolayev

welter

1.

Ivan Ganykin (Moscow)

2.

E.Kireyev

3.

Fedor Klimov

middle

1.

N.Kitasov (Baku)

2.

A.Bakradze

3.

K.Rykunov

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

G.Israelyan

3.

Viktor Stepanov

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Andro Navasardov

3.

A.Fedyayev


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1938 Results