6.Soviet Union National Championships - Moscow (finals) - May 12 - July 29 1937

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

Levan Temuryan (Moscow)

2.

V.Kudryavtsev

3.

M.Dzhendo, Evgeni Sheronin

bantam

1.

Vassili Serov (Leningrad)

2.

A.Kayurov

3.

S.Gorgaslidze

feather

1.

Anatoli Greyner (Kharkov)

2.

A.Agalarov

3.

A.Avetisov

light

1.

Evgeni Ogurenkov (Moscow)

2.

Nikolay Shteyn

3.

A.Nikolayev

welter

1.

Ivan Ganykin (Moscow)

2.

E.Kireyev

3.

Fedor Klimov

middle

1.

N.Kitasov (Baku)

2.

A.Ashumov

3.

K.Birk

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

Viktor Stepanov

3.

N.Kartsev, I.Gudkov

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Andro Navasardov

3.

O.Lozov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1937 Results