4.Soviet Union National Championships - Moscow - July 10-13 1935

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

Levan Temuryan (Moscow)

2.

V.Zaslavskiy

3.

I.Avdeyev

bantam

1.

Vassili Serov (Leningrad)

2.

V.Lozovskiy

3.

---

feather

1.

A.Bakun (Leningrad)

2.

S.Ukhin

3.

A.Palyan

light

1.

Evgeni Ogurenkov (Moscow)

2.

V.Shilyagin

3.

A.Ashumov

welter

1.

Ivan Ganykin (Moscow)

2.

S.Emelyanov

3.

Andrey Timoshin

middle

1.

K.Rykunov (Leningrad)

2.

I.Gudkov

3.

G.Repnin

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

Viktor Stepanov

3.

Nikolay Korolev

heavy

1.

Nikolay Belayev (Leningrad)

2.

Anatoli Bulychev

3.

K.Birk


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1935 Results