3.Soviet Union National Championships - Moscow - July 21-24 1934

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

A.Arutyunov (Moscow)

2.

N.Yakovlev

3.

A.Nechayev

bantam

1.

Vassili Serov (Leningrad)

2.

A.Kayurov

3.

N.Afonich

feather

1.

S.Tselovalnikov (Moscow)

2.

A.Papyan

3.

A.Yenov

light

1.

Evgeni Ogurenkov (Moscow)

2.

V.Shilyagin

3.

A.Eliseyev

welter

1.

Andrey Timoshin (Moscow)

2.

S.Emelyanov

3.

V.Baryshev

middle

1.

Viktor Stepanov (Moscow)

2.

K.Lebedev

3.

V.Ozmidov

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

K.Yachmenev

3.

K.Rykunov

heavy

1.

A.Postnov (Moscow)

2.

Yakov Braun

3.

Anatoli Bulychev


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1934 Results