50.Indian National Championships - Bangalore - September 10-14 2003


Semifinals

2003-09-13 48kg Sonu Sunil Navgire 57:47
2003-09-13 48kg Belwal Khimanand Khemanand 12:4
2003-09-13 51kg Suresh Singh Gurmukh Singh 14:6
2003-09-13 51kg Girish Pawar Ashwani Sharma 29:20
2003-09-13 54kg Diwakar Prasad Amandeep Singh 22:14
2003-09-13 54kg Dalbir Singh S.K.Thapa 14:6
2003-09-13 57kg Mujtaba Kamal Dharam Singh 29:16
2003-09-13 57kg Anthresh Lalit Lakra Navin Dev 32:10
2003-09-13 60kg Dharamveer Singh Sonu Chahal 20:15
2003-09-13 60kg Dingko Singh Zothan Mawia 27:4
2003-09-13 64kg Harvinder Singh Lenish Verghese 29:19
2003-09-13 64kg Vijender Singh Venkateje Harikrishnan 25:13
2003-09-13 69kg Vibeeshan Lavi Khomba Singh RSC 1
2003-09-13 69kg Dilbag Singh Sanjit Singh 28:12
2003-09-13 75kg Parvinder Singh Yogesh Kumar AB
2003-09-13 75kg Durjay Shastri Satish Kumar KO 3
2003-09-13 81kg Raj Kumar Radhey Singh 22:16
2003-09-13 81kg Anand Singh Hardeep Singh Nagra RSCI 3
2003-09-13 91kg Harpreet Singh Joginder Singh 21:5
2003-09-13 91kg Sarvjeet Singh Narinder Kumar 50:25
2003-09-13 +91kg Jitender Kumar P.Amarnath AB 1
2003-09-13 +91kg Varghese Johnson Deepak Tyagi AB 1

Finals

2003-09-14 48kg Belwal Khimanand Sonu 36:20
2003-09-14 51kg Suresh Singh Girish Pawar 28:18
2003-09-14 54kg Diwakar Prasad Dalbir Singh 36:31
2003-09-14 57kg Anthresh Lalit Lakra Mujtaba Kamal 19:9
2003-09-14 60kg Dingko Singh Dharamveer Singh 23:12
2003-09-14 64kg Vijender Singh Harvinder Singh AB 3
2003-09-14 69kg Dilbag Singh Vibeeshan Lavi 23:12
2003-09-14 75kg Parvinder Singh Durjay Shastri +28:28
2003-09-14 81kg Raj Kumar Anand Singh WO.
2003-09-14 91kg Harpreet Singh Sarvjeet Singh 33:11
2003-09-14 +91kg Varghese Johnson Jitender Kumar 14:10

Indian National Champs history | 2003 Results