Indian National Championships - New Delhi - February 5-9 2002


Semi-Finals

2002-02-08 48kg Mohamed Ali Qamar Ravi Kumar 14:7
2002-02-08 48kg S.B.Thapa Rosema Coloney 13:5
2002-02-08 51kg Suresh Singh Mohamed Safdar Khan RSC 4
2002-02-08 51kg Akhil Kumar Sundi Raju 14:12
2002-02-08 54kg Durga Prasad P.Rajesh 13:8
2002-02-08 54kg Diwakar Prasad Dalvir Singh 19:10
2002-02-08 57kg H.Raju Lalit Singh 17:4
2002-02-08 57kg Dingko Singh Navin Dev RSC 3
2002-02-08 60kg Reji Ramanand Parveen Kumar 27:17
2002-02-08 60kg Zothan Mawia Devenar Lakhmichand +11:11
2002-02-08 63,5kg Som Bahadur Pun Subodh Kumar 21:7
2002-02-08 63,5kg Sanjit Singh Saiful Alam RSC 2
2002-02-08 67kg D.Bhagyarajan Ram Gautam 16:2
2002-02-08 67kg Dilbag Singh Ranjit Mani 14:7
2002-02-08 71kg Satish Ghangas Shiriram Padwal RSC 2
2002-02-08 71kg Rajesh Kumar Harpreet Singh 22:17
2002-02-08 75kg Hardeep Singh Rajbir Singh AB 4
2002-02-08 75kg S.K.Thapa Ajit Pal Singh 15:10
2002-02-08 81kg Harpreet Singh Surinder Singh RSC 3
2002-02-08 81kg Gurusahib Singh Raj Kumar 28:14
2002-02-08 91kg Jitender Kumar Anil Kumar RSC 1
2002-02-08 91kg Harvinder Singh Puneet Yadav RSC 2
2002-02-08 +91kg Vikrant Gautam Kanu Choudhary RSC 2
2002-02-08 +91kg Harpal Singh Parmender Singh RSC 3

Finals

2002-02-09 48kg Mohamed Ali Qamar S.B.Thapa 20:7
2002-02-09 51kg Suresh Singh Akhil Kumar 17:10
2002-02-09 54kg Diwakar Prasad Durga Prasad 16:8
2002-02-09 57kg Dingko Singh H.Raju 19:5
2002-02-09 60kg Reji Ramanand Zothan Mawia 18:10
2002-02-09 63,5kg Som Bahadur Pun Sanjit Singh 21:7
2002-02-09 67kg Dilbag Singh D.Bhagyarajan 17:13
2002-02-09 71kg Satish Ghangas Rajesh Kumar RSC 4
2002-02-09 75kg Hardeep Singh S.K.Thapa 12:9
2002-02-09 81kg Harpreet Singh Gurusahib Singh 24:7
2002-02-09 91kg Jitender Kumar Harvinder Singh KO 1
2002-02-09 +91kg Harpal Singh Vikrant Gautam RSC 2

Indian Nationals history | 2002 Results