Dushanbe City Championships

Dushanbe

March 1-3?, 2015


Finals women (winners first)

51kg Svetlana Veglina Zebo Asliddinova
54kg Rukhshona Rakhmonzoda Gularus Shoyeva
60kg Umeda Khaydarova Nuria Gulmamadova
64kg Shoira Zulkaynarova Nilufar Boboyorova

Finals men (winners first)

49kg Abdullo Kurbonov Mekhrubon Abdulloyev
52kg Zainiddin Khochamkulov Amindzhon Olimov
56kg Nurali Rakhmonaliyev Sayvali Obidov
60kg Vaysiddin Sattorov Farrukh Abdurakhmanov
64kg Said Amonov Odilkhon Furkatdzhoni
69kg Shafar Davlatov Khurshed Maksudov
75kg Ismat Amirov Sunatullo Salikhov
81kg Shukhrat Khaydarov Olim Safarov
91kg Siyovush Zukhurov Firas An-nemir
+91kg Dilovar Abdurakhmanov Shodi Shodiyev

Bronze Medal Winners men

52kg Eradzhi Dilnazov
52kg Farrukh Dzhononayev
56kg Bakhtiyer Aluyev
56kg Surush Mukhsinzoda
60kg Jahongir Sangakov
60kg Dzhovid Alisherov
64kg Kishvar Dzhamuratov 
64kg Ekub Mirov
69kg Khayrullo Khuseinli
69kg Mirzomukhamed Bakhtiyar
75kg Rezvon Tolibov
75kg Kishvar Yusufbekov
81kg Siyevush Kholov
81kg Khusrav Sharipov

thanks to Tibor Kincses


2015 Results