Chinese Women National Championships

Qianan, Hebei Province

March 19-23, 2017


Finals (winners first)

48kg He Linyun Li Mingyan
51kg Liu Piaopiao Dai Xianli
54kg Li Zhenyan Ye Yuxin
57kg Pan Sumei Gao Meiling
60kg Yang Wenlu Ma Jianxia
64kg Zhang Ruifang Bao Lina
69kg Wang Dongmei Jiang Yuan
75kg Yang Xiaoli Gu Hong
81kg Liu Tianyue Su Jie
+81kg Zhu Xiaolin Jin Yanqi

Bronze Medal Winners

48kg Yu Huidi
48kg Li Xiaoyan
51kg Ge Yaqi
51kg Wen Zhiying
54kg Ge Yameng
54kg Chen Yu
57kg Lv Lei
57kg Ma Jingyi
60kg Xu Zichun
60kg Zhang Rong
64kg Wang Yangyang
64kg Li Jieyi
69kg Huo Yunhui
69kg Zhao Xiaoxiu
75kg Yuan Meiqing
75kg Dou Dan
81kg Zhen Wenqian
81kg Gao Nannan
+81kg Liu Ronghui
+81kg Zhou Riyu

Ranked 5-8

48kg Nie Yuan
48kg Yang Jie
48kg Yun Fang
48kg Gao Liu
51kg Ye Jiali
51kg Shi Qian
51kg Xu Shiqi
51kg Ni Zhezhe
54kg Si Haijuan
54kg Huang Daixia
54kg Ahebulaiti Aierken
54kg Wang Wenwen
57kg Zhang Xiaodi
57kg He Guifen
57kg Hu Dandan
57kg Jiang Linlin
60kg Qi Yawen
60kg Lu Qiong
60kg Sun Liangchen
60kg Yang Chengyu
64kg Hu Tiantian
64kg Fan Lingling
64kg Zhao Sisi
64kg Yu Liwen
69kg Ao Jiaoli
69kg Yang Han
69kg Wu Shuang
69kg Fan Wenhui
75kg Chen Simin
75kg Li Jinzi
75kg Zhu Yumeng
75kg Yang Liu
81kg You Xiaojin
81kg Zhang Jie
81kg Zhang Yilian
81kg Zouerguli Wusiman

National team boxers who are top 1 ranking in China (51kg Chang Yuan, 60kg Yin Junhua and 75kg Li Qian) did not participate in the Championships. They reserve the 1st place with the champions of this tourney and wait for the challenge of the Champions  in the title event to be held from September to December.


thanks to Tibor Kincses


Chinese National Champs history | 2017 Results