Chinese Women National Championships

Qianan, Hebei Province

April 8-13, 2015


Finals (winners first)

48kg E Naiyan Wang Yuyan
51kg Ren Cancan Si Haijuan
54kg Liu Piaopiao Li Zhenyan
57kg Gao Meiling Ma Jingyi
60kg Yin Junhua Ma Jianxia
64kg Yang Wenlu Zhang Wensha
69kg Gu Hong Jiang Yuan
75kg Li Qian Yuan Meiqing
81kg Yang Xiaoli Wu Linghong
+81kg Wang Shijin Li Yunfei

Bronze Medal Winners

48kg Fu Tingting
48kg Li Xiaoya
51kg Ge Yameng
51kg Gao Jinyan
54kg Lu Yingying
54kg Niu Lili
57kg Ding Yunyun
57kg Li Zijun
60kg Yang Chengyu
60kg Shi Yazhuo
64kg Bao Lina
64kg Xie Lili
69kg Liang Qing
69kg Wang Dongmei
75kg Yang Liu
75kg Wu Panpan
81kg Han Xueyan
81kg Zhang Shujie

Ranked 5-8

48kg Gao Liu
48kg Pan Lijuan
48kg Wu Qingqing
48kg Yang Zhou
51kg Ni Zhezhe
51kg Dai Xianli
51kg Yun Fang
51kg Wen Zhiying
54kg Wang Ting
54kg Liang Sengyi
54kg Yu Yongfang
54kg Hou Yuan
57kg Bao Changfeng
57kg Yang Qinqin
57kg Qin Lijuan
57kg Cheng Xu
60kg Qi Yawen
60kg Chen Jiaming
60kg Sun Liangchen
60kg Lu Qiong
64kg Airiken Subinuer
64kg Li Ningning
64kg Cui Qiao
64kg Zhang Ruifang
69kg Song Xinnuo
69kg Bian Xueqin
69kg Ao Jiaoli
69kg Zhou Huang
75kg Li Jinzi
75kg Wei Xueting
75kg Ren Shuang
75kg Jia Jingjing
81kg Li Na
81kg Wei Jiangyang
81kg Duo Qingxia
81kg Si Wen

thanks to Tibor Kincses


Chinese National Champs history | 2015 Results