Chinese National Championships

Xianyang, Shanxi Province

May 14-24, 2015


Finals (winners first)

49kg Lu Bin Huang Xin
52kg Jiang Jinyong Mai Qingxian
56kg Wang Long Zhang Jiawei
60kg Shan Jun Zhao Baoyang
64kg Yang Jun Gao Song
69kg Maimatti Tusunqiong Liu Wei
75kg Zhao Minggang Zhou Di
81kg Shi Guojun Chen Daxiang
91kg Yu Fengkai Li Mingtao
+91kg Wang Zhibao Mou Haipeng

Bronze Medal Winners

49kg Peng Peng
49kg Yang Quan
52kg Fang Qiushan
52kg Hu Jianguan
56kg Wang Lunzhi
56kg Zhang Kaitian
60kg Wang Yong
60kg Diao Jianhao
64kg Liu Xiaoshuai
64kg Hu Qianxun
69kg Huricha Bilige
69kg Cong Wenbin
75kg Zhang Jianting
75kg Huang Yanhui
81kg Yibulayin Abudureyimu
81kg Zhang Yawei
91kg Maimaiti Zaipula
91kg Shi Yunlong
+91kg Abulaiti Abudousemaiti
+91kg Wang Leilei

Ranked 5-8

49kg Qin Yongsheng
49kg Su Yinhuan
49kg Yang Yufeng
49kg Zhao Baolong
52kg Yi Jiuqing
52kg Wei Wangzhen
52kg Chang Yong
52kg Feng Zicheng
56kg Xu Baixiang
56kg Zeng Fanchi
56kg Badarenggui
56kg Wang Seng
60kg Chen Yanfei
60kg Xia Lingjie
60kg Wu Yufeng
60kg Chen Chuanming
64kg Meng Caicheng
64kg Ding Tianlong
64kg Liu Yang
64kg Qi Shengze
69kg Zhan Chaofeng
69kg Wang Ben
69kg Pu Kui
69kg Taximaim Haishaer
75kg Jianghujia Yeerken
75kg Hanati Ayiben
75kg Ren Yi
75kg Sang Hongda
81kg Wang Zhenghan
81kg Li Bitao
81kg Liu Bing
81kg Han Zhiyuan
91kg Guo Jin
91kg Huang Jiye
91kg Xu Haiyang
91kg Zhang Zhe
+91kg Qialehengbieketalasi
+91kg Liu Mingxin
+91kg Feng Rui
+91kg Huang Tianwei

thanks to Tibor Kincses


Chinese National Champs history | 2015 Results