Chinese National Championships

Foshan, Guangdong

April 15-21, 2013


Finals (winners first)

49kg Xu Chao Lu Bin
52kg Mai Qingxian Li Chao
56kg Lu Jiawei Yuo Lunhai
60kg Liu Qiang Yang Jun
64kg Li Quanlong Huricha Bilige
69kg Maimatti Tusunqiong Liu Wei
75kg Zhang Jianting Zhou Yunfei
81kg Meng Fanlong Wang Jianzheng
91kg Wang Xuanxuan Zhang Zhe
+91kg Zhang Zhilei Gu Guangming

Bronze Medal Winners

49kg Jiang Jinyong
49kg Li Jiazhao
52kg Soulanqluobu
52kg Du Yuyu
56kg Zhang Jiawei
56kg Gu Yu
60kg Wang Bo
60kg Hu Qianxun
64kg Tuolewulayi Sairier
64kg Fu Kaisheng
69kg Taximaim Haishaer
69kg Shi Haotian
75kg Zhou Di
75kg Wen Yinhang
81kg Shi Guojun
81kg Zhang Aolin
91kg Shi Yunlong
91kg Li Mingtao
+91kg Akepaer Yusupu
+91kg Huang Tianwei

Ranked 5-8

49kg Wu Rongguo
49kg Pengpeng
49kg Qin Yongsheng
49kg Wang Baojia
52kg Chang Yong
52kg Hong Hong
52kg Yan Chao
52kg Xu Guangyuan
56kg Zhang Hongliang
56kg Gao Linzhi
56kg Tan Jun
56kg Wang Lunzhi
60kg Liu Xiaohu
60kg Kaysar Alym
60kg Abdraim Mamat
60kg Xia Lingjie
64kg Hu Qing
64kg Tang Shihu
64kg Yuan Shaowen
64kg Gao Song
69kg Luo Qiang
69kg Cong Wenbin
69kg Huang Yanhui
69kg Zhao Huihui
75kg Zhao Minggang
75kg Huang Jiabin
75kg Yang Yuhang
75kg Yuilixata Ainiwaer
81kg Wang Shanshan
81kg Jiao Xuezhi
81kg Chen Yunfa
81kg Chen Huawei
91kg Jia Mingzhen
91kg Feng Wei
91kg Liu Chunyu
91kg Li Bin
+91kg Li Heshuai
+91kg Abulaiti Abudousemaiti
+91kg Han Chaofeng
+91kg Wang Yang

thanks to Tibor Kincses and Liangyuan 


Chinese National Champs history | 2013 Results