Belarussian Youth National Championships - Mogilev - May 21-26 2012


Champions

49kg Anton Chernamaz
52kg Egor Kurbanov
56kg Dmitriy Sapon
60kg Sergey Kulchynskiy
64kg Ruslan Sabirov
69kg Andrey Mikhailov
75kg Ilya Demidov
81kg Tsemur Fatakhov
91kg Matvey Vlasenko
+91kg Dmitriy Rutkevich

thanks to Tibor Kincses and Larisa Svistova


Belarusian National Champs History | National Champs Index | 2012 Results