Belarussian Junior National Championships - Vitebsk - March 29 - April 2 2011


Finals

2011-04-02 46kg Anton Chernamaz Anton Nakhankov 3:0
2011-04-02 48kg Egor Kurbanov Vladislav Kalina 5:0
2011-04-02 50kg Anton Bal Maksim Silchenko 5:0
2011-04-02 52kg Eduard Vaga Stepan Gil 4:3
2011-04-02 54kg Evgeniy Oleynik Evgeniy Shabelnik 2:1
2011-04-02 57kg Dmitriy Rozhko Alexey Borisov 3:0
2011-04-02 60kg Anton Bernat Artem Lypko 7:0
2011-04-02 63kg Alexandr Vashchylka Ilyas Odinayev 14:2
2011-04-02 66kg Egor Gorbunov Artiom Krasikov 3:1
2011-04-02 70kg Gleb Sinkevich Vladislav Kachenya 3:0
2011-04-02 75kg Sergey Dubovitskiy Nikita Osmolovskiy 8:2
2011-04-02 80kg Vitaliy Gorin Alexey Dzemushkan 4:0
2011-04-02 +80kg Kiril Kharlamov Evgeniy Mednik 5:1

 


Belarusian National Champs History | National Champs Index | 2011 Results