Belarussian National Championships - Minsk - October 2008

thanks to Tibor Kincses 


Champions

48kg Anton Bekish
51kg Bato-Munko Vankeev
54kg Khavazhi Khatsygov
57kg Kiril Relikh
60kg Vazgen Safaryants
60kg Sergey Nekrasov
69kg Magomed Nurutdinov
75kg Nikolay Veselov
81kg Sergey Korneyev
91kg Viktor Tsvarkov
+91kg Mikhail Sheybak

Belarussian National Champs History | National Champs Index | 2008 Results