6.Belarussian Republic Championships - 1939

thanks to Eduard Hemar, based on http://sportfond.net/honor/arhiv.phtml 


Champions:

50,5kg V.Parshuto Moliniya Minsk
53,5kg I.Losev Moliniya Minsk
58kg L.Chistovskiy Spartak Minsk
62kg Nikolay Tsirlin Moliniya Minsk
66,5kg Vladimir Kogan Dinamo Minsk
73kg Isaak Rybin Moliniya Minsk
80kg Gordiyenko IFK Minsk
+80kg M.Rumyantsev Moliniya Mogilev

Belarus Champs history | 1939 Results