12.South Asian Games

SAI-SAG Centre, Shillong, India

February 13-16, 2016


Quarterfinals women

2016-02-13 51kg Minu Gurung NEP Khousheem Bano PAK ???
2016-02-13 51kg Anusha Kodituwakku SRI Shabnam Rahimi AFG ???
2016-02-13 60kg Sarita Devi Laishram IND Saki Akter BGL ???
2016-02-13 60kg Saraswati Rana NEP Sadaf Rahimi AFG ???
2016-02-13 75kg Pooja Rani IND Sangita Sunar NEP ???

Quarterfinals men

2016-02-13 49kg Muhb Mohibullah PAK Hossain Mohd Sojib BGL 2:1
2016-02-13 49kg Laishram Devender Singh IND Tashi Wangdi BHU 3:0
2016-02-13 49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe SRI Tej Bahadur Deuba NEP 3:0
2016-02-13 52kg M.V.I.R.S.Bandara SRI Alam Mohfd Khorshed BGL 2:1
2016-02-13 52kg Aref Nazari Mohammad AFG Sonam Wangdi BHU TKO 3
2016-02-13 52kg Madan Lal IND Prem Chaudhary NEP 3:0
2016-02-13 56kg Ruwan Weerakkodiy SRI Naimatullah PAK TKOI 2
2016-02-13 56kg Mohammad Ohiduzzaman BGL Dorji Nima BHU 2:1
2016-02-13 56kg Shiva Thapa IND Dinesh Shrestha NEP 3:0
2016-02-13 60kg Ahmad Ali PAK Dan Bahadur Darlami NEP 3:0
2016-02-13 60kg Dheeraj Dheeraj IND Sonam Tshewang BHU 3:0
2016-02-13 60kg Mohd Khaibar Nooristani AFG Mohammad Amin BGL 2:1
2016-02-13 64kg Wangchuk Tshering BHU Gul Zaib PAK 3:0
2016-02-13 64kg Deepak Shrestha NEP Ahmad Wais Ahmadi AFG 3:0
2016-02-13 64kg Dinindu Saparamadu SRI Sheikh Mohd Aslam BGL 3:0
2016-02-13 69kg Abdur Rahim BGL Bikash Lama NEP 3:0
2016-02-13 69kg Sisira Kumarasinghe SRI Namgay Wangdi BHU 3:0
2016-02-13 69kg Mandeep Jangra IND Arshad Hussain PAK 3:0
2016-02-13 75kg Vikas Krishan IND Muhammad Jewel Ahmed Jony BGL TKO 1
2016-02-13 75kg Tashi Norbu BHU Dipesh Lama NEP 3:0
2016-02-13 75kg Tanveer Ahmed PAK Mailawa A.Divaratne SRI 3:0

Semifinals women

2016-02-14 51kg Chungneijang Marykom IND Shamina Akter BGL TKO 2
2016-02-14 51kg Anusha Kodituwakku SRI Minu Gurung NEP 3:0
2016-02-14 60kg M.M.Viushika Prabadi SRI Ruksana Perveen PAK TKO 3
2016-02-14 60kg Sarita Devi Laishram IND Saraswati Rana NEP 3:0
2016-02-14 75kg Andaraweera Nilanthi SRI Basona Khandokr BGL TKO 1
2016-02-14 75kg Pooja Rani IND Sofiya Javed PAK TKO 1

Semifinals men

2016-02-14 49kg Muhb Mohibullah PAK Farhad Sharifi AFG 3:0
2016-02-14 49kg Laishram Devender Singh IND P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe SRI 3:0
2016-02-14 52kg Syed Muhammad Asif PAK M.V.I.R.S.Bandara SRI 2:1
2016-02-14 52kg Madan Lal IND Aref Nazari Mohammad AFG 2:1
2016-02-14 56kg Ruwan Weerakkodiy SRI N.K.Shukrollah AFG TKO 1
2016-02-14 56kg Shiva Thapa IND Mohammad Ohiduzzaman BGL 3:0
2016-02-14 60kg Ahmad Ali PAK Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera SRI 3:0
2016-02-14 60kg Dheeraj Dheeraj IND Mohd Khaibar Nooristani AFG 3:0
2016-02-14 64kg Manoj Kumar IND Wangchuk Tshering BHU 3:0
2016-02-14 64kg Dinindu Saparamadu SRI Deepak Shrestha NEP 3:0
2016-02-14 69kg Allah Dad Rahimi AFG Abdur Rahim BGL TKOI 1
2016-02-14 69kg Mandeep Jangra IND Sisira Kumarasinghe SRI 3:0
2016-02-14 75kg Vikas Krishan IND Folad Wali Shah AFG 3:0
2016-02-14 75kg Tanveer Ahmed PAK Tashi Norbu BHU 3:0

Finals women

2016-02-16 51kg Chungneijang Marykom IND Anusha Kodituwakku SRI TKO 1
2016-02-16 60kg Sarita Devi Laishram IND M.M.Viushika Prabadi SRI 3:0
2016-02-16 75kg Pooja Rani IND Andaraweera Nilanthi SRI TKO 2

Finals men

2016-02-15 49kg Laishram Devender Singh IND Muhb Mohibullah PAK 2:1
2016-02-15 52kg Madan Lal IND Syed Muhammad Asif PAK 3:0
2016-02-15 56kg Shiva Thapa IND Ruwan Weerakkodiy SRI 3:0
2016-02-15 60kg Dheeraj Dheeraj IND Ahmad Ali PAK 2:1
2016-02-15 64kg Manoj Kumar IND Dinindu Saparamadu SRI 3:0
2016-02-15 69kg Mandeep Jangra IND Allah Dad Rahimi AFG 3:0
2016-02-15 75kg Vikas Krishan IND Tanveer Ahmed PAK 3:0

thanks to Tibor Kincses


South Asian Games History | 2016 Results