11.South Asian Games - Dhaka, Bangladesh - February 5-8 2010 


Quarter-finals (incomplete)

2010-02-05 48kg Amandeep Singh IND T.M.Chaminda Tennakoon SRI 10:3
2010-02-05 51kg Suranjoy Singh IND Mohammad Ohiduzzaman BGL 9:1
2010-02-05 51kg Muhammad Waseem PAK P.Dilanka Suresh SRI 7:6
2010-02-06 54kg Naimatullah PAK Mohammad Kabir AFG 11:4
2010-02-06 54kg Mohammad Nadim Hossen BGL Devendra Raj Singh NEP PTS
2010-02-06 57kg Khwajah Khalid AFG Chencho BHU 8:1
2010-02-06 57kg Muhammad Faysal Mollah BGL Abid Ali PAK 11:7
2010-02-06 57kg N.Saman Pryadarshana Silva SRI Dinesh Shrestha NEP PTS
2010-02-06 60kg Mohammad Aziz AFG Adnan Hussain PAK 13:9
2010-02-06 60kg Ajit Gurung NEP Girchungla BHU 8:1
2010-02-06 64kg Khawaja Muhebshah AFG Sonam Thinley BHU 12:8
2010-02-06 64kg Sisira Kumarasinghe SRI Sushil Ghimire NEP 7:3

Semi-finals

2010-02-07 48kg Amandeep Singh IND Mashiur Rahman Kajol BGL RSC
2010-02-07 48kg Aref Nazari Mohammad AFG Nadir Baloch PAK ???
2010-02-07 51kg Suranjoy Singh IND Laxuman Tamang NEP RSC 3
2010-02-07 51kg Muhammad Waseem PAK Kinley Gyeltshen BHU ???
2010-02-07 54kg Naimatullah PAK Mohammad Nadim Hossen BGL ???
2010-02-07 54kg Sigyel Phub BHU Kamal Sameera SRI ???
2010-02-07 57kg Muhammad Faysal Mollah BGL Khwajah Khalid AFG ???
2010-02-07 57kg Chottelal Yadav IND N.Saman Pryadarshana Silva SRI RSCH 2
2010-02-07 60kg Ajit Gurung NEP Mohammad Aziz AFG 10:9
2010-02-07 60kg Muhammad Jewel Ahmed Jony BGL Jayasundara Kela Koralalage SRI ???
2010-02-07 64kg Sisira Kumarasinghe SRI Khawaja Muhebshah AFG ???
2010-02-07 64kg Abdur Rahim BGL Amir Khan PAK ???

Finals

2010-02-08 48kg Amandeep Singh IND Aref Nazari Mohammad AFG 7:2
2010-02-08 51kg Suranjoy Singh IND Muhammad Waseem PAK 11:4
2010-02-08 54kg Naimatullah PAK Sigyel Phub BHU 14:8
2010-02-08 57kg Chottelal Yadav IND Muhammad Faysal Mollah BGL 6:2
2010-02-08 60kg Muhammad Jewel Ahmed Jony BGL Ajit Gurung NEP 31:17
2010-02-08 64kg Abdur Rahim BGL Sisira Kumarasinghe SRI ???

South Asian Games History | 2010 Results