8.South Asian Federation Games - Kathmandu, Nepal - September 1999

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Mohamed Ali Qamar

IND

2.

Ramej Daj Shrestha

NEP

3.

Gulzar Hussain

BGL

C.N.A.K. Arachanilage

SRI

51 kg

1.

Haider Ali

PAK

2.

Anurudha Rathnayake

SRI

3.

Dalvir Singh

IND

Indra Bahadur Rana Magar

NEP

54 kg

1.

Dingko Singh

IND

2.

Hari Bahadur Kaisy

NEP

3.

Kencho Norbu

BHU

Mazhar Hussain

PAK

57 kg

1.

Ram Chandra Thapa Magar

NEP

2.

Reji Ramanand

IND

3.

Nilantha Walisundara

SRI

Faisal Karim

PAK

60 kg

1.

Narendra Rana

IND

2.

Asghar Ali Shah

PAK

3.

Rehan Ali Sardar

BGL

Nima Tamang

NEP

63,5 kg

1.

Sanjit Singh

IND

2.

Naseer Ahmed

PAK

3.

Lalit K. Anthoni

SRI

Kongenega Singye

BHU

67 kg

1.

Parkash Thapa Magar

NEP

2.

Z.V. Jollyson

IND

3.

Darshi Jayasinghe

SRI

Dedey Kumara

BHU

71 kg

1.

S.P.R. Kankamle

SRI

2.

Pre Krishna Mahajan

NEP

3.

Wangodi Phuentsho

BHU

Tahzeel Hussain

BGL

75 kg

1.

Jitender Kumar

IND

2.

Mardan Ali

PAK

3.

Kiribanda Siriwarden

SRI

 

 

81 kg

1.

Gurcharan Singh

IND

2.

Rajan Dangol

NEP

3.

Mohamed Allaouddin

BGL

 

 

91 kg

1.

Shoukat Ali

PAK

2.

Ram Kumar Bhatta Rai

NEP

3.

Ajantha Gamini Perera

SRI

 

 

+91 kg

1.

Shahid Hussain

PAK

2.

Khalil ur Rehman

BGL

3.

Harpal Singh

IND

 

 

South Asian Games History | 1999 Results