6.South Asian Federation Games - Dhaka, Bangladesh - December 20-27 1993

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Abdul Rashid Qambrani

PAK

2.

Mohamed Rohalamin

BGL

3.

Kumar Maskey

NEP

W.R.M. Parsad

SRI

51 kg

1.

Moazzamul Haque

BGL

2.

Mohammad Ali Qambrani

PAK

3.

Darmendra Yadav

IND

Nvwali Sundera

SRI

54 kg

1.

Abdul Khaliq

PAK

2.

Umesh Katuwal

NEP

3.

K.C.K. Parera

SRI

Gurmeet Singh

IND

57 kg

1.

Zaigham Maseel

PAK

2.

Nima Tamang

NEP

3.

V.Devarajan

IND

H.M.Nilantha Bandara

SRI

60 kg

1.

Arshad Hussain

PAK

2.

Vankats Devanand

IND

3.

A.N. Pramachandra

SRI

Puma Bahadur Gurung

NEP

63,5 kg

1.

R.K.Sumith Prasanna

SRI

2.

Z.V. Jollyson

IND

3.

B. Ahmed

BGL

Muhammad Naseem

PAK

67 kg

1.

Abdul Rashid Baloch

PAK

2.

Mohamed Moinuzaman

BGL

3.

K.A.K.S. Susantha

SRI

Tuk Bahadur Thapa

IND

71 kg

1.

Khyber Shah

PAK

2.

Shahbir Thapa

IND

3.

Dilawar Hussain

BGL

Tilaksir Bandra

SRI

75 kg

1.

Mohamed Tanvir Butt

PAK

2.

Sanjay Kumar

IND

3.

Rana Bahadur Saud

NEP

Mohamed Haroon Rasheed

BGL

81 kg

1.

Asghar Ali

PAK

2.

Mondal Ibrahim

BGL

3.

Sudhakar Rao

IND

Chitra Bahadur Gurung

NEP

91 kg

1.

Tauseef Tariq

PAK

2.

Lakha Singh

IND

3.

Mohamed Allaouddin

BGL

Raj Kapur Thapali

NEP

+91 kg

1.

Raj Kumar Sangwan

IND

2.

Safarish Khan

PAK

3.

Khalil ur Rehman

BGL

Kaisur Thapa

NEP

South Asian Games History | 1993 Results