4.South Asian Federation Games - Islamabad, Pakistan - October 20-28 1989

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Majid Qambrani

PAK

2.

Darmendra Yadaw

IND

3.

Damber Bhatta

NEP

Asoka Kulatunge

SRI

51 kg

1.

Muhammad Latif

PAK

2.

Bishnu Bahadur Singh

NEP

3.

Kumara Lepohn Lipcha

BHU

S. Birajadhar

IND

54 kg

1.

Manoj Pingale

IND

2.

Suresh Malla

NEP

3.

Sher Bahadur

BHU

Samsun Emanvel

PAK

57 kg

1.

Zaigham Maseel

PAK

2.

D.Dhanisanjayan

IND

3.

Rafuiq ul Islam

BGL

Ram Bahadur Giri

NEP

60 kg

1.

Arshad Hussain

PAK

2.

Dal Bahadur Ranamagar

NEP

3.

Arulvanan

IND

Tenzing Domang

BHU

63,5 kg

1.

Azeem Jan

PAK

2.

P.T.Oudman

SRI

3.

Brahman Dah

IND

Mohamed Ismail Hussain

BGL

67 kg

1.

Chitra Bahadur Gurung

NEP

2.

S.N.Gunaratne

SRI

3.

Devi Chand

IND

Yousaf

PAK

71 kg

1.

Syed Abrar Hussain Shah

PAK

2.

Janesh Bahadur

NEP

3.

Ghulam Mustafa

BGL

G.A.P. Parera

SRI

75 kg

1.

Syed Hussain Shah

PAK

2.

Mukund Killekar

IND

3.

BGL

NEP

81 kg

1.

Asghar Ali

PAK

2.

Appsinanaiah

IND

3.

BGL

NEP

91 kg

1.

Kausar Abbas

PAK

2.

Jasbir Singh

IND

3.

Bhurba Lal

NEP

Musharaf Hussain

BGL

+91 kg

1.

Dildar Ahmed

PAK

2.

Jaipal Singh

IND

3.

NEP

   

South Asian Games History | 1989 Results