3.South Asian Federation Games

Netaji Subhash Stadium, Calcutta, India

November 21-24, 1987


Quarterfinals (not full)

1987-11-21 54kg D.Dhanisanjayan IND Jabbiga Refiqul Islam BGL KO 3
1987-11-21 57kg John Williams IND Saiful Islam BGL RSC 2
1987-11-21 57kg Arshad Hussain PAK Prakash Tuladhar NEP 5:0
1987-11-21 63,5kg Seera Jayaram IND Ihapat Singh Bhujel NEP PTS

Semifinals

1987-11-22 48kg Manoj Pingale  IND M.D.Rezauddin  BGL PTS
1987-11-22 48kg Pushkardhoj Shahi  NEP T.D.N.S.Kumar SRI KO 3
1987-11-22 51kg Shahuraj Birajdor  IND Qazi Saadat Hussain BGL PTS
1987-11-22 51kg Rambahadur Giri  NEP E.A.P.Soysa SRI PTS
1987-11-22 54kg D.Dhanisanjayan IND S.Monaj Bahadur NEP PTS
1987-11-22 54kg P.L.J.Ratnesuriya SRI Dorji Cheiki BHU RSC 1
1987-11-22 57kg Arshad Hussain PAK John Williams IND PTS
1987-11-22 57kg Dukpa Tenzie BHU K.Jagatah Prasanna SRI PTS
1987-11-22 60kg Dal Bahadur Ranamagar NEP D.P.Bhatt IND PTS
1987-11-22 60kg Mohamed Abdul Hakim  BGL Tenzing Domang  BHU PTS
1987-11-22 63,5kg Seera Jayaram IND Daroji Rinzin BHU PTS
1987-11-22 63,5kg Mohamed Ismail Hussain  BGL P.R.Ubeywickarama SRI PTS
1987-11-22 67kg Devi Chand IND B.K.Shambhu NEP PTS
1987-11-22 67kg Mohamed Sardar Kanchin  BGL Raj Gohdan BHU PTS
1987-11-22 71kg Gopal Dewang IND Syed Abrar Hussain Shah  PAK PTS
1987-11-22 71kg Chitra Bahadur Gurung  NEP Tshering Dhandup BHU PTS
1987-11-22 75kg ??? ??? Mondal Ibrahim BGL ???
1987-11-22 75kg ??? ??? Lal Bahadur NEP ???
1987-11-21 81kg Ashok Kumar  IND Shushill Pokharel NEP RSC 1
1987-11-21 81kg Kausar Abbas PAK Musharaf Hussain BGL ???
1987-11-21 91kg Mukhtar Singh  IND Kumar Thapa NEP RSC 1
1987-11-21 +91kg Jaipal Singh IND Ali Syed Anayat BGL ???

Finals

1987-11-24 48kg Manoj Pingale  IND Pushkardhoj Shahi  NEP PTS
1987-11-24 51kg Shahuraj Birajdor  IND Rambahadur Giri  NEP PTS
1987-11-24 54kg D.Dhanisanjayan IND P.L.J.Ratnesuriya SRI PTS
1987-11-24 57kg Arshad Hussain PAK Dukpa Tenzie BHU PTS
1987-11-24 60kg Dal Bahadur Ranamagar NEP Mohamed Abdul Hakim  BGL PTS
1987-11-24 63,5kg Seera Jayaram IND Mohamed Ismail Hussain  BGL PTS
1987-11-24 67kg Devi Chand IND Mohamed Sardar Kanchin  BGL PTS
1987-11-24 71kg Gopal Dewang IND Chitra Bahadur Gurung  NEP KO 2
1987-11-24 75kg Syed Hussain Shah PAK Manjit Pal Singh IND 4:1
1987-11-24 81kg Ashok Kumar  IND Kausar Abbas PAK 3:2
1987-11-24 91kg Mukhtar Singh  IND Jahangir Hussain  BGL KO 1
1987-11-24 +91kg Jaipal Singh IND Bijaya Deuja  NEP RSC 2

source: "Indian Express" - November 22-25, 1987


South Asian Games History | 1987 Results