2.South Asian Federation Games - Dhaka, Bangladesh - December 1985

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

S.Rarajdar

IND

2.

Pahkar Dnwojschi

NEP

3.

Khalid Mehmood

PAK

Qazi Saadat Hussain

BGL

51 kg

1.

Muhammad Amin

PAK

2.

Muhammad Hafizuddin

BGL

3.

Anoop Lama

NEP

D. Dhanisanjayan

IND

54 kg

1.

G.D Kamble

IND

2.

Samsun Emanvel

PAK

3.

Probin Tuldhan

NEP

Gun Bahadur

BHU

57 kg

1.

Abdul Khaliq

PAK

2.

Ahmed

BGL

3.

Kaseer Singh

IND

Tandin Dukpa

BHU

60 kg

1.

Babar Ali Khan

PAK

2.

D. Mathivanam

IND

3.

Dil Bahadur

NEP

Tenzing Domang

BHU

63,5 kg

1.

Seera Jayaram

IND

2.

Muhammad Azim

PAK

3.

Srestha Man Bahadur

NEP

Kancham Ali

NGL

67 kg

1.

Gopal Dewang

IND

2.

Muhammad Khalid

PAK

3.

K.C. Kumar

NEP

Dilawar Ahmed

BGL

71 kg

1.

Syed Abrar Hussain Shah

PAK

2.

Manjit Pal Singh

IND

3.

Abdul Wahid

BGL

Tshering Dhandup

BHU

75 kg

1.

Syed Hussain Shah

PAK

2.

Hafizur Rehman

BGL

3.

K. Bahadur Thapa

NEP

B.D. Gurang

IND

81 kg

1.

Muhammad Riaz

PAK

2.

Ali Syed Anayat

BGL

3.

Palbin Singh

IND

   

91 kg

1.

Musharaf Hussain

BGL

2.

Muhammad Yousuf

PAK

3.

   
   

+91 kg

1.

Abdul Salim Kakar

PAK

2.

Jaipal Singh

IND

3.

Abdul Saddiq

BGL

   

South Asian Games History | 1985 Results