13.R.Shustov & D.Dadiani Memorial - Tiraspol, Moldova - September 25-28 2005

thanks to Victor Postolati


Finals (winners first):

48kg Kamil Sadykov KZK Dmitriy Baboshko UKR
54kg Igor Samoylenko MLD Vadim Malai MLD
57kg Dmitriy Shishkov RUS Madadi Nagzibekov RUS
60kg Vadim Marcov MLD Ivan Redkach UKR
64kg Viktor Postol UKR Vitaliy Sinitsa BLR
69kg Olexandr Stretskiy UKR Alexey Ivanov RUS
75kg Vitaliy Piatetskiy UKR Vladimir Conobeev MLD
81kg Oleg Ivanov MLD Valerii Parhomenco MLD
91kg Viktor Tsvarkov BLR Igor Facira MLD
+91kg Maxim Ilchenko UKR Evgeniy Liakhovets BLR

source: http://box-rybnitsa.narod.ru/statistika.htm 


Moldovian Tournaments | 2005 Results