8.B.Petuhov Memorial - Belti, Moldova - December 4-7 2003

thanks to Victor Postolati


Winners:

48kg A.Tomuz MLD
51kg Sergei Chuntu MLD
54kg Anatolii Semenchenco MLD
57kg Alexandr Semenchenco MLD
60kg D.Harchencov MLD
60kg A.Zaykovskiy UKR
64kg Evgenii Shabazov MLD
67kg Mahmud Badrana ISR
69kg Taha Sabia ISR
69kg V.Mikhailichenko UKR
75kg M.Gritsishin RUS
81kg E.Chikirda UKR
81kg K.Kozinets UKR
>91kg Tufik Basisi ISR

source: http://box-rybnitsa.narod.ru/statistika.htm 


Moldovian Tournaments | 2003 Results