Soviet Union National Cup

Karaganda

October 16-23, 1988


Finals (winners first)

48kg Rudik Kazandzhyan Alexandr Kirilovich
51kg Gamzat Khanbatyrov Evgeniy Novoselov
54kg Vladislav Antonov Valeriy Chernykh
57kg Nurlan Kopshasarov Airat Khamatov
60kg Evgeniy Burchak Andrey Pestrayev
63,5kg Igor Ruzhnikov Roman Sotnikov
67kg Sergey Karavayev Vladimir Vtulkin
71kg Andrey Kiselev Alexandr Panin
75kg Oleg Zabolotskikh Oleg Volkov
81kg Sergey Kobozev Yuriy Vaulin
91kg Igor Shishkin Nikolay Seturi
+91kg Sergey Kravchenko Andrey Aulov

Bronze Medal Winners

48kg Igor Khabalov
48kg Ovik Stepanyan
51kg Sergey Yun
51kg Muratbek Zhusupov
54kg Zhumatay Tusupov
54kg Faat Gatin
57kg Alexandr Artemiev
57kg Gamid Gadzhiev
60kg Marat Dzhakiyev
60kg N.Sitnikov
63,5kg Yuriy Savochkin
63,5kg Sergey Skoromniy
67kg Yuriy Kirilin
67kg Igor Gapon
71kg Z.Magomedov
71kg Sergey Samoylov
75kg Stanislav Smirnov
75kg Rostislav Zaulichnyy
81kg Dmitriy Eliseyev
81kg Anatoliy Stulov
91kg N.Shishkin
91kg Vasiliy Kirianov
+91kg Andrey Oreshkin
+91kg Tigran Tertiryan

thanks to Tibor Kincses; source: "Бокс. Энциклопедия" (Boxing. Encyclopaedia), pages 229-231


1988 Results