Soviet Union National Cup

Khabarovsk

September 19-26, 1987


Finals (winners first)

48kg A.Abdrakhmanov Yuriy Arbachakov
51kg Vadim Prisyazhnyuk Timofey Skryabin
54kg Faat Gatin Sergey Skryabin
57kg Alexandr Artemiev Asnold Borovkov
60kg Igor Kolesnikov Rafael Mubaryakshin
63,5kg Vladimir Ryumin Yuriy Savochkin
67kg Vladimir Ereshchenko Filip Yakovlev
71kg Alexandr Antikuz Usik Aristakesyan
75kg Viktor Karpukhin Alexandr Myasishchev
81kg Sergey Kobozev Timofey Chernov
91kg Viktor Akshonov Alexandr Zolkin
+91kg Andrey Aulov Sergey Alioshin

Bronze Medal Winners

48kg Albert Berezovskiy
48kg Sergey Yun
51kg Anatoliy Epov
51kg Evgeniy Smirnov
54kg Valeriy Chernykh
54kg Lernik Papyan
57kg Valentin Yunusov
57kg Vyacheslav Buzin
60kg Artur Grigoryan
60kg Adylkan Bekbolotov
63,5kg Yuriy Kirillov
63,5kg Alexandr Shcherbakov
67kg Sergey Sokolov
67kg Gadzhi Temirbolatov
71kg Alexey Yakushev
71kg Sergey Samoylov
75kg Oleg Zabolotskikh
75kg Oleg Goryayev
81kg Andrey Kurniavka
81kg Evgeniy Charov
91kg Andrey Garkusha
91kg Evgeniy Sudakov
+91kg Oleg Ashikhmin
+91kg Alexandr Burmistrov

thanks to Tibor Kincses; source: "Бокс. Энциклопедия" (Boxing. Encyclopaedia), pages 229-231


1987 Results