National Selection Tournament - Leninabad, Soviet Union - February 1985


Finals

48kg Karimzhan Abdrakhmanov ???
51kg Lernik Papyan ???
54kg Yuriy Alexandrov ???
57kg Samson Khachatryan Serik Nurkazov
60kg Nurlan Abdukalykov ???
63,5kg Vyacheslav Yanovskiy ???
67kg Israel Akopkokhyan ???
71kg Babken Sagradyan Sergey Smirnov
75kg Dmitriy Boliguzov ???
81kg Nurmagomed Shanavazov ???
91kg Alexandr Yagubkin ???
+91kg Vyacheslav Yakovlev ???

1985 Results