Turkmen National Cup - Dashoguz - December 2011


Winners

49kg Islam Nurmetov
52kg Zufar Saparbayev
56kg Yakub Meredov
60kg Farukh Yomudov
64kg Alimbay Saburov
69kg Bakhtiyar Masharipov
75kg Nurmamet Tekayev
81kg Arslanbek Achilov
91kg Gundogdy Nurmuhammedov
+91kg Rakhim Kasymov

thanks to Tibor Kincses


2011 Results