67.Japanese Interschool Athletic Meet

Saga

August 3-7, 2013


Semifinals

2013-08-06 46kg Taku Kuwahara Kenji Noda 3:0
2013-08-06 49kg Shokichi Iwata Kosei Tanaka 2:1
2013-08-06 49kg Takuma Inoue Ryohei Yamamoto 3:0
2013-08-06 52kg Mikito Nakano Arashi Morisaka 2:1
2013-08-06 52kg Hinata Maruta Fumiya Ogawara 3:0
2013-08-06 56kg Yuki Yamauchi Taison Uehara 3:0
2013-08-06 56kg Kenya Noguchi Koshin Takeshima 3:0
2013-08-06 60kg Ri Gonte Tatsumasa Abe 3:0
2013-08-06 60kg Naoto Yonezawa Go Hosaka 2:1
2013-08-06 64kg Hikaru Okishima Koki Oshikawa 3:0
2013-08-06 64kg Kenya Ueda Kyohei Hosono 3:0
2013-08-06 69kg Naoki Harada Tsubasa Okijima 2:1
2013-08-06 69kg Kunihisa Matsuno Katsutaka Ikedo 2:1
2013-08-06 75kg Ren Umemura Koki Yanagiya 3:0
2013-08-06 75kg Hisaki Takakura Jin Chon 3:0

Finals

2013-08-07 46kg Yuki Nakajima Taku Kuwahara 2:1
2013-08-07 49kg Shokichi Iwata Takuma Inoue 3:0
2013-08-07 52kg Mikito Nakano Hinata Maruta 2:1
2013-08-07 56kg Yuki Yamauchi Kenya Noguchi 3:0
2013-08-07 60kg Ri Gonte Naoto Yonezawa 2:1
2013-08-07 64kg Hikaru Okishima Kenya Ueda 3:0
2013-08-07 69kg Kunihisa Matsuno Naoki Harada 2:1
2013-08-07 75kg Hisaki Takakura Ren Umemura 3:0

thanks to Tibor Kincses and Shunya Seri


2013 Results