27.King's Cup - Bangkok, Thailand - April 6-11th 2005

Preliminaries

05-04-06

54kg

Kim Won Guk

PRK

Worapoj Petchkoom

THA

17:5

05-04-06

54kg

Thongdang Klongjan

THA

Rolando Magbanua

PHI

22:9

05-04-06

54kg

Mukhtar Tcmayulov

KZK

Dadan Amanda

INA

21:13

05-04-06

54kg

Yesenzhan Yerketayev

KZK

Sami Ullah

PAK

RSC 3

05-04-06

48kg

Maunton Budee

THA

Sikham Vongpakhoune

LAO

21:15

05-04-06

48kg

Harry Tanamor

PHI

So Sok

PRK

RSCO 3

05-04-06

60kg

Pichai Sayotha

THA

Hieu Nguyen Minh

VIE

AB 1

05-04-06

60kg

Miftai Rifai Lubis

INA

Udone Khanxay

LAO

67:65

05-04-06

60kg

Sailom Ardee

THA

Kensuke Suzuke

JPN

18:13

05-04-06

60kg

Upali Bandara

SRI

Zahid Hussain

PAK

25:20

05-04-07

51kg

Khalil Magerramov

RUS

Nhochin Holapathiphone

LAO

21:7

05-04-07

51kg

Kim Chol San

PRK

Bonyx Yusak Saweho

INA

26:15

05-04-07

51kg

Ryskeldy Almanov

KZK

Anurudha Rathnayake

SRI

26:9

05-04-07

57kg

Sirichai Tapaopong

THA

Ryuchi Serizawa

JPN

RSC 3

05-04-07

57kg

Kim Song Guk

PRK

Nguyen Kien Trung

VIE

23:9

05-04-07

64kg

Nilonedone Tanovanh

LAO

Kristianus Nong Sedo

INA

RSC 1

05-04-07

69kg

Ampon Heanghom

THA

Mustafa

MLZ

22:11

05-04-07

69kg

Truong Cao Yan

VIE

Samatha Kumara

SRI

17:16

05-04-07

69kg

Frances Juven

PHI

Yang Yu Ting

TPE

RSC 4

05-04-07

75kg

Arnon Tonpradit

THA

Chun Ting Pan

TPE

RSC 4

Quarter-Finals

05-04-08

48kg

Arnon Pengseelad

THA

Yu Kimura

JPN

27:8

05-04-08

48kg

Harry Tanamor

PHI

Muanton Budee

THA

30:15

05-04-08

48kg

Nguyen The Hai

VIE

Mohd Nazri Yusuf

MLZ

21:16

05-04-08

48kg

Kamal Ramdhani

INA

Alexander Nayanajith

SRI

15:8

05-04-09

51kg

Somjit Jongjohor

THA

Violito Payla

PHI

22:10

05-04-09

51kg

Suban Punnon

THA

Tran Quoc Viet

VIE

24:9

05-04-09

51kg

Khalil Magerramov

RUS

???

???

???

05-04-09

51kg

Kim Chol San

PRK

???

???

???

05-04-08

54kg

Thongdang Klongjan

THA

Yesenzhan Yerketayev

KZK

25:11

05-04-08

54kg

Kim Won Guk

PRK

Mukhtar Tcmayulov

KZK

RSCO 3

05-04-08

54kg

Manju Wanniarachchi

SRI

Satoshi Shimizu

JPN

RSC 3

05-04-08

54kg

Nguyen Kien Cuong

VIE

???

???

???

05-04-09

57kg

Mehrullah Lassi

PAK

Tan Dansamak

THA

22:17

05-04-09

57kg

Kim Song Guk

PRK

Sirichai Tapaopong

THA

22:11

05-04-09

57kg

Afanasi Poskachin

RUS

???

???

???

05-04-09

57kg

Arenaldo Moniaga

INA

???

???

???

05-04-08

60kg

Pichai Sayotha

THA

Zahid Hussain

PAK

25:11

05-04-08

60kg

Sailom Ardee

THA

Miftai Rifai Lubis

INA

10:7

05-04-08

60kg

Chung Chun An

TPE

Anthony Marcial

PHI

26:11

05-04-08

60kg

Artiom Grunchev

RUS

Husnu Kocabas

HOL

16:11

05-04-09

64kg

Pornsak Boonrat

THA

Than Duc Do

VIE

RSCO 3

05-04-09

64kg

Chiang Yi Chun

TPE

???

???

???

05-04-09

64kg

Oleg Komissarov

RUS

Florencio Ferrer

PHI

???

05-04-09

64kg

Vladimir Ulyanov

KZK

???

???

???

05-04-08

69kg

Manon Boonjumnong

THA

Truong Cao Yan

VIE

RSC 3

05-04-08

69kg

Ampon Heanghom

THA

Frances Juven

PHI

23:9

05-04-08

69kg

Askar Aizharikov

KZK

Muhammad Dur

PAK

29:9

05-04-08

69kg

Kanat Ilyassov

KZK

Ju Thae Gyong

PRK

25:6

Semifinals

05-04-10

48kg

Kamal Ramdhani

INA

Nguyen The Hai

VIE

25:16

05-04-10

48kg

Harry Tanamor

PHI

Arnon Pengseelad

THA

30:22

05-04-10

51kg

Somjit Jongjohor

THA

Suban Punnon

THA

WO.

05-04-10

51kg

Khalil Magerramov

RUS

Kim Chol San

PRK

28:17

05-04-10

54kg

Kim Won Guk

PRK

Thongdang Klongjan

THA

RSC 3

05-04-10

54kg

Manju Wanniarachchi

SRI

Nguyen Kien Cuong

VIE

30:10

05-04-10

57kg

Afanasi Poskachin

RUS

Arenaldo Moniaga

INA

RSC 2

05-04-10

57kg

Kim Song Guk

PRK

Mehrullah Lassi

PAK

23:14

05-04-10

60kg

Pichai Sayotha

THA

Sailom Ardee

THA

RSC 2

05-04-10

60kg

Artiom Grunchev

RUS

Chung Chun An

TPE

RSC 1

05-04-10

64kg

Pornsak Boonrat

THA

Chiang Yi Chun

TPE

RSC 3

05-04-10

64kg

Oleg Komissarov

RUS

Vladimir Ulyanov

KZK

27:9

05-04-10

69kg

Manon Boonjumnong

THA

Ampon Heanghom

THA

RSC 2

05-04-10

69kg

Askar Aizharikov

KZK

Kanat Ilyassov

KZK

35:18

05-04-10

75kg

Suriya Prasathinpimai

THA

Chun Ting Pan

TPE

RSC 2

05-04-10

75kg

Ryoto Murata

JPN

Le Thanh Liem

VIE

RSC 2

Finals

05-04-11

48kg

Harry Tanamor

PHI

Kamal Ramdhani

INA

37:12

05-04-11

51kg

Somjit Jongjohor

THA

Khalil Magerramov

RUS

27:10

05-04-11

54kg

Kim Won Guk

PRK

Manju Wanniarachchi

SRI

34:16

05-04-11

57kg

Kim Song Guk

PRK

Afanasi Poskachin

RUS

25:11

05-04-11

60kg

Pichai Sayotha

THA

Artiom Grunchev

RUS

28:23

05-04-11

64kg

Oleg Komissarov

RUS

Pornsak Boonrat

THA

20:8

05-04-11

69kg

Manon Boonjumnong

THA

Askar Aizharikov

KZK

28:11

05-04-11

75kg

Suriya Prasathinpimai

THA

Ryoto Murata

JPN

25:10

05-04-11

+91kg

Muzaffar Iqbal

PAK

Shoukat Ali

PAK

30:19

Tournaments History | 2005 Results