International Tournament - Eilat, Israel - December 1996


Quarter-finals (incomplete)

1996-12-?? 57kg Maciej Zegan POL Leonid Schwarts ISR 5:0
1996-12-?? 60kg Aleksander Nycz POL Alushev RUS 4:1

Semi-finals (incomplete)

1996-12-?? 57kg Maciej Zegan POL A.Kurginian ISR 4:1
1996-12-?? 60kg Berhan Wenzeneh ISR Aleksander Nycz POL 5:0
1996-12-?? 91kg Wojciech Bartnik POL Alexey Chudinov RUS RSC 1

Finals

1996-12-?? 48kg Rudik Kazandzhyan CYP Oleg Kiryukhin UKR WO.
1996-12-?? 51kg Khamkur Nurmagomedov RUS Ruslan Kostennikov UKR RSC 2
1996-12-?? 54kg Sergey Kovganko UKR Marat Masimbayev KZK PTS
1996-12-?? 57kg Maciej Zegan POL Igor Yatskov UKR 3:2
1996-12-?? 60kg A.Kalibayev KZK Berhan Wenzeneh ISR PTS
1996-12-?? 63,5kg Alexander Zipisev ISR Roman Dzuman UKR RSC 2
1996-12-?? 67kg Rony Chesla ISR V.Macheriakov RUS PTS
1996-12-?? 71kg Roman Aleksejev EST Adhan Shahada ISR RSC 2
1996-12-?? 75kg Ermakhan Ibraimov KZK Andrejs Barabanovs LAT AB 2
1996-12-?? 81kg W.Haskie ISR D.Papkov UKR PTS
1996-12-?? 91kg Wojciech Bartnik POL Evgeni Glebchenko ISR WO.
1996-12-?? +91kg Vladimir Lazebnik UKR Andrejs Chernutskis LAT PTS

Israel Tournaments | 1996 Results