Uzbek National Championships - Kokanda - November 4-10 2003

based on www.uzsport.com


Champions

48kg Olimjon Nazarov
51kg Ravkat Eraliev
54kg Aziz Ulugov
57kg Ulugbek Buribayev
60kg Alisher Rakhtimov
64kg Djamol Djurayev
69kg Bakhodyr Syddykhov
75kg Sukhrob Rakhmatov
81kg Nodir Gulomov
91kg Azizjon Rahmonov
+91kg Jasur Matchanov

Uzbek National Champs History | National Champs Index | 2003 Results