Turkmenistan Youth National Championships

Turkmenabat

February 5-10, 2013


Finals (winners first)

49kg Begench Annageldiyev Shatlykmurat Muradov
52kg Shokhrat Dzhumayev Said Babazhanov
56kg Taganmammet Potjanov Yazmurat Gurbanov
60kg Sunnet Annaseidov Zair Achilov
64kg Tachli Gundogdyyev Shamurad Cherkezov
69kg Guvanch Annayev Ahmet Meylisov
75kg Kerim Dzhorayev Satynbay Sharipov
81kg Sumbar Kadyrov Arslan Yazmuradov
91kg Mahmud Sukhanov Merdan Arslanov
+91kg Ramazan Nuriyev Sergey Kruchin

Bronze Medal Winners

49kg Intizar Babaniyazov
49kg Khursant Imankuliev
52kg Maksat Toyliyev
52kg Agamurat Amangeldiev
56kg Hairula Dzhorakuliyev
56kg Jahur Berdikabulov
60kg Arslan Urunov
60kg Gafur Dovranov
64kg Ikhtiyar Masharipov
64kg Allaberdi Bakshiev
69kg Begench Shiriyev
69kg Shokhrat Yagmurov
75kg Serdar Muradov
75kg Abdymuhammet Yegeshov
81kg Kiyas Owwayev
81kg Timur Matkarimov
91kg Jelaleddin Atamuradov
91kg Ahundjan Reimbayev
+91kg Rakhim Khatamov

thanks to Tibor Kincses and Ayna Atdayeva


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2013 Results