Turkmenistan National Championships

Dashoguz

March 5-10, 2013


Finals (winners first)

2013-03-10 49kg Begench Annageldiyev Khursant Imankuliev
2013-03-10 52kg Said Babazhanov Taganmammet Potjanov
2013-03-10 56kg Azat Khadzhinurov Islam Nurmetov
2013-03-10 60kg Sunnet Annaseidov Kerim Esenmuradov
2013-03-10 64kg Begench Shiriyev Aziz Bebitov
2013-03-10 69kg Nurmamet Tekayev Ruslan Atadjanov
2013-03-10 75kg Nursahat Paziyev Farrukh Ismetov
2013-03-10 81kg Rasul Yuldashev Atamurat Bayramov
2013-03-10 91kg Merdan Sadykov Gurbanali Akhmukhamedov
2013-03-10 +91kg Arslan Artykov Rakhim Kasymov

Bronze Medal Winners

49kg Osman Hajiev
49kg Intizar Babaniyazov
52kg Yoldash Atabayev
52kg Rustam Suleymanov
56kg Shamurat Amanmuradov
56kg Shokhrat Dzhumayev
60kg Farukh Yomudov
60kg Mirat Paziyev
64kg Sakhy Khasanov
64kg Kerim Tajev
69kg Amangeldy Hudaybergenov
69kg Timur Tajimov
75kg Myrat Huddyev
75kg Eyup Khadzhinurov
81kg Aman Gundogdyev
81kg Zakirjan Ganjiev
91kg Maksat Zindaliyev
91kg Anvar Pirniyazov
+91kg Mahmud Mamedov
+91kg Nizam Aliyev

thanks to Tibor Kincses


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2013 Results