Turkmenistan National Championships - Ashgabat - February 1-5 2012


Finals (winners first)

49kg Shatlykmurat Muradov Agamurat Amangeldiev
52kg Zarip Dzhumayev Khozhat Khochotov
56kg Azat Khodzhanurov Nariman Aydogdiev
60kg Mirat Paziyev Farukh Yomudov
64kg Serdar Hudayberdiev Sakhy Khasanov
69kg Omar Mammetshayev Bakhtiyar Masharipov
75kg Nursahat Paziyev Azizbek Achilov
81kg Rasul Yuldashev Arslanbek Achilov
91kg Gundogdy Nurmuhammedov Seyitkuli Seyitkuliyev
+91kg Rakhim Kasymov Ehary Burkazov

Bronze Medal Winners

49kg Shokhrat Dzhumayev
49kg Rustam Suleymanov
52kg Zufar Saparbayev
52kg Mulkaman Tadzhimov
56kg Yakub Meredov
56kg Shokhrat Durdiev
60kg Kerim Tajev
60kg Aziz Yadgarov
64kg Shamamet Veliyev
64kg Alimbay Saburov
69kg Farrukh Ismetov
69kg Nurmamet Tekayev
75kg Gurbanali Akhmukhamedov
75kg Romal Guseinov
81kg Shatlyk Sharyev
81kg Oraz Bayramdurdiev
91kg Berdymurad Annagurbanov
91kg Narman Charyev
+91kg Mahmud Mamedov
+91kg Timur Veyutnev

thanks to Tibor Kincses


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2012 Results