Tajikistan National Championships - Kurgan-Tyube - May 2011

Tajik National Games


Finals (winners first)

49kg Tilokhon Rakhimov Dzhumakhon Safarov
52kg Safoviddin Yusufi Nurali Rakhmonaliyev
56kg Anvar Yunusov Firuz Radzhabov
60kg Madadi Nagzibekov Sorbon Muzaffarbekov
64kg Nazir Piraki Takhamtullo Daleri
69kg Komil Kholikov Umedzhon Odinayev
75kg Sobir Nazarov Aziz Fayzov
81kg Dilovarshakh Abdurakhmanov Bakhadur Kataganov
91kg Firas An-nemir Parviz Boyakov
+91kg Farukh Kalonov Olimzhon Ashurov

Bronze Medallists

49kg Khusniddin Gafurov Faridun Ismatov
52kg Davron Shokirov Madvali Azizzhoni
56kg Dilovar Madiyev Farukh Valiyev
60kg Khairullo Madiyev Odilkhon Furkati
64kg Eradzh Kurbonov Muslim Bakhtidzhamolov
69kg Akhrorzhon Makhmadshoyev Shafar Davlatov
75kg Komron Akramzoda Bekhruz Nabirov
81kg Ikrom Komroni Abdullo Kurbon
91kg Suleyman Nodirov Dzhakhon Kurbanov
+91kg Mukhammadzhon Usmonov Dzhuma Kulov

thanks to Tibor Kincses


Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2011 Results