88.Sri Lanka National Championships

Sugathadasa Indoor Stadium, Colombo

December 9-13, 2013


Finals ladies

2013-12-13 48kg J.A.D.Jayasinghe R.A.N.Pushpakumari 3:0
2013-12-13 51kg Anusha Kodituwakku K.H.E.Da Silva 2:0
2013-12-13 54kg M.M.Viushika Prabadi B.N.Erandi 2:1
2013-12-13 57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake Sewandhi Thalgaspitiya 2:0
2013-12-13 60kg K.A.K.Hansika H.MK.G.Udayangani 3:0
2013-12-13 64kg K.A.L.U.Kaushalya V.R.S.Dilini 3:0
2013-12-13 69kg G.H.C.N.Dharmasena D.M.N.K.Chandrarathne TKO 2
2013-12-13 75kg D.D.Shiromala Weerarathne A.A.Nilanthi 3:0
2013-12-13 +81kg T.M.Weerasinghe R.W.A.Umesha TKO 1

Finals men

2013-12-13 49kg R.M.P.Dharmasenan P.G.E.Madushan 2:1
2013-12-13 52kg Anurudha Rathnayake Ayesh Madusanka WO.
2013-12-13 56kg W.G.S.Jayaweera H.S.Danushka 2:1
2013-12-13 60kg P.V.D.D.D.Saparamadu Sisira Kumarasinghe 3:0
2013-12-13 64kg A.P.C.Jayalath Damith Wijerathne 2:1
2013-12-13 69kg Asanka Rajapaksha D.L.P.R.Kumara KO 2
2013-12-13 75kg Senai Navarathna Mailawa A.Divaratne 2:0
2013-12-13 81kg G.A.N.Fernando A.P.G.Chandra Kumara TKO 2
2013-12-13 91kg B.N.S.Sampath J.P.N.N.Jayaweera 3:0
2013-12-13 +91kg A.R.B.Thilakarathne I.P.B.Rathnadiwakara 2:1

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lanka Champs history | 2013 Results