10.Russian National Championships - Saratov - April 3-8 2001

Weight

Winner

Runner-Up

48 kg

Sergey Kazakov

Sergey Ananin

51 kg

Georgiy Balakshin

Anatoliy Lebedev

54 kg

Afanasi Poskachin

Andrey Alymov

57 kg

Alexey Shaydulin

Sergey Pulkevich

60 kg

Alexandr Maletin

Andrey Kozlovskiy

63,5 kg

Alexandr Leonov

Aydin Gasanov

67 kg

Timur Gaydalov

Vladimir Nosov

71 kg

Andriej Mishin

Andrey Balanov

75 kg

Gaydarbek Gaydarbekov

Andrey Gogolev

81 kg

Evgeniy Makarenko

Mikhail Gala

91 kg

Sultan Ibragimov

Evgeniy Arkhipov

+91 kg

Alexandr Povetkin

Alexey Lezin

 

Russian Champs history | 2001 Results