Russian Armed Forces National Championships

Magnitogorsk

November, 1995


Finals (winners first)

48kg Vladimir Ganchenko Oleg Shayner
51kg Sergey Pavlushkin Ilya Novozhilov
54kg Sergey Dolmatov Nikolay Eremeyev
57kg Andrey Devyataykin Rinat Ismagilov
60kg Aidar Galyaukh Vyacheslav Kasimov
63,5kg Rustem Galimov Denis Sadkov
67kg Ildar Vakilov Roman Kilin
71kg Marcel Galimov Valeriy Popov
75kg Viktor Burkin Ilfad Khakimov
81kg Sergey Makarov Alexey Loganov
91kg Oleg Timofeyev Fanis Khalilov
+91kg Dmitriy Diagilev Nikolay Maksimov

thanks to Vladimir Nigmatullin


Russian National Champs History | National Champs Index | 1995 Results