3.Russian National Championships - St.Petersburg - May 1994


Champions:

48kg Eduard Gaifulin
51kg Albert Pakeyev
54kg Raimkul Malakhbekov
57kg Vyacheslav Vlasov
60kg Eduard Zakharov
63,5kg Kahaber Barawi
67kg Alexandr Shkalikov
71kg Dmitriy Strelchinin
75kg Alexandr Lebziak
81kg Evgeniy Makarenko
91kg Sergey Mochalov
+91kg Alexey Lezin

Russian Champs history | 1994 Results