1.Russian Junior National Championships

Togliatti

1992


Champions

46kg S.Shashkov
48kg A.Krakhmalev
51kg Alexandr Maletin
54kg Andrey Korneyev
57kg Vladimir Esmeykin
60kg M.Dmitriev
63,5kg G.Astrakhantsev
67kg V.Filippov
71kg A.Matyuzhov
75kg Islam Arsangaliev
81kg M.Berchonskiy
91kg Andrey Maslov
+91kg Mikhail Porshnev

thanks to Vladimir Nigmatullin; source: "Gong" - nr 2/1992


Russian National Champs History | National Champs Index | 1992 Results