Russian Federative Soviet Republic Championships

Angarsk

May 20-27, 1990* or October 20-27, 1990**

*according to "Gong"

** according to "Ring Rossii"


Finals (winners first)

48kg Tuman Shutukov V.Frantsuzov
51kg Roman Podoprigora S.Alabin
54kg Valeriy Blagodarnyy V.Sheremetev
57kg Konstantin Kuznetsov E.Murzin
60kg Bato Batuyev Evgeniy Yachmenev
63,5kg Akhmed Kotiev E.Popov
67kg Nikolay Tseunchik A.Amayev
71kg Alexey Yakushev Vladimir Znaydenko
75kg Sergey Vasilenko E.Petryayev
81kg Eduard Kessian Anatoliy Stulov
91kg V.Berezin Vyacheslav Sedov
+91kg Andrey Aulov Igor Bystritskiy

Bronze Medal Winners

48kg Alexey Tepchegeshev
48kg Ramil Khusnutdinov
51kg P.Ushakov
51kg S.Khorloyev
54kg A.Aktayev
54kg B.Batuyev
57kg Vitaliy Kargin
57kg Andrey Ukolov
60kg S.Sultanov
60kg V.Kuspekov
63,5kg Yuriy Shchukin
63,5kg Rafael Mubaryakshin
67kg A.Arestov
67kg Yuriy Demchenko
71kg Vladislav Ryazantsev
71kg Igor Anashkin
75kg A.Rykov
75kg S.Lakhayev
81kg Evgeniy Charov
81kg Yuriy Kolesnikov
91kg Vasiliy Kirianov
91kg Anatoliy Savkin
+91kg Vasiliy Osipov
+91kg Yuriy Demenkov

thanks to Vladimir Nigmatulin; sources: "Gong" nr 2/1991 (page 20) & "Ring Rossii" nr 1 (pages 15-16)


Russian National Championships History | National Champs Index | 1990 Results