Russian Federative Soviet Republic Championships

Sochi

November 16-25, 1980


Finals (winners first)

48kg P.Fetisov A.Petrov
51kg V.Namzhilov V.Noskov
54kg Vyacheslav Shulepko V.Goldanov
57kg Sergey Shakhmukhametov Sergey Zubkov
60kg Y.Khoryshev Leonid Bronnikov
63,5kg Vladimir Bobkov K.Mukhametzyanov
67kg V.Dronov A.Vasilenko
71kg G.Mikhalkin V.Vedyashkin
75kg Alexandr Belayev R.Budayev
81kg A.Kazyuka L.Potapkov
91kg Grigoriy Bakhtoyarov Z.Berestyuk
+91kg Anatoliy Kornilov S.Tuzev

thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian National Championships History | National Champs Index | 1980 Results