Russian Federative Soviet Republic Championships

Chelyabinsk

September, 1957


Winners

51kg Viktor Bystrov
54kg Igor Ivanov
57kg Khadzhi-Murat Gamzayev
60kg Saur Badal
63,5kg Anatoliy Lagetko
67kg Leonid Sheynkman
71kg Leonard Purvinskiy
75kg Askold Lasota
81kg Boris Voyloshnikov
+81kg Vladimir Fuzeyev

thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian National Championships History | National Champs Index | 1957 Results