Russian Federative Soviet Republic Championships

Voronezh

November 15-21, 1952


Winners

51kg Vasiliy Kudryavtsev
54kg Igor Ivanov
57kg Alexandr Zasukhin
60kg Vyacheslav Meshcheryakov
63,5kg Sayfutdinov
67kg Viktor Loginov
71kg Khokhlov
75kg Baranov
81kg Belov
+81kg Viktor Chernonog

thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian National Championships History | National Champs Index | 1952 Results