Russian Republic Championships - 1946

thanks to Sergey Shkrebets


Champions:

51kg V.Kudryavtsev Ivanovo
54kg E.Migerov Irkutsk
58kg K.Ayvazov Sverdlovsk
62kg L.Grachev Ivanovo
67kg V.Chernyayev Ivanovo
73kg B.Divin Moskovskaya obl.
80kg N.Kartsev Moskovskaya obl.
+80kg S.Alexandrovskiy Ivanovo

Russian Champs history | 1946 Results