Polish Junior National Championships - Szczecin - March 21-25 1962


Finals (winners first):

48kg Jan Gałązka Jerzy Matz
51kg Edwin Stoppel Kazimierz Zieliński
54kg Wojciech Wojciechowski Józef Pastor
57kg Stefan Monica Ryszard Zeman
60kg Jan Paszkowski Jerzy Kaczur
63,5kg Wiktor Letkiewicz Ryszard Ratowski
67kg Józef Szczyglak Ryszard Gajer
71kg Jerzy Mrozowski Jan Markuszewski
75kg Jan Baszczowski Edward Załomski
81kg Wincenty Waluk Aleksander Lewandowski
+81kg Ludwik Denderys Bogdan Grabowski

Polish National Champs History | National Champs Index | 1962 Results