Moscow Championships - 1946

thanks to Sergey Shkrebets


Champions:

51kg Lev Segalovich CDKA
54kg Ivan Avdeyev Dinamo
58kg A.Lyubimov Krylya Sovetov
62kg Anatoli Greyner CDKA
67kg Sergey Shcherbakov CDKA
73kg V.Chudinov Pishchevik
80kg Anatoli Stepanov CDKA
+80kg N.Yurchenko CDKA

Russian Champs history | 1946 Results