81.Japanese National Championships - Gifu - November 16-20 2011


Finals

2011-11-20 49kg Naoya Inoue Taro Hayashida 34:20
2011-11-20 52kg Katsuaki Susa Sadayori Aoki 19:11
2011-11-20 56kg Yamato Fujita Sho Nakazawa 23:19
2011-11-20 60kg Daisuke Narimatsu Kenji Fujita 23:16
2011-11-20 64kg Masatsugu Kawachi Kiyoshi Hattori 23:9
2011-11-20 69kg Yasuhiro Suzuki Naoki Minagawa 16:6
2011-11-20 75kg Ryota Murata Yoshitsuna Okada RSC 1

thanks to Shunya Seri


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2011 Results